top of page

Access to Komoro venue

● Gran Fondo KOMORO Short

● Gran Fondo KOMORO

Shinshu Youth House (Komoro Start/Goal Venue)

65-2 Mi, Komoro City, Nagano Prefecture, 384-0805, Nagano Prefecture

by car

10 minutes from Joshinetsu Expressway Komoro IC via Asama Sunline

on the train

Shinano Railway / JR Koumi Line, 12 minutes by taxi from Komoro Station

bottom of page